1. Home
  2. Virtuti Militari
  3. Brytyjskie
  4. Francuskie
  5. Niemieckie
  6. Pozostałe
  7. Artykuły
  8. Bibliografia

Witamy na stronie poświęconej dwóm zagadnieniom z dziedziny początków polskiego lotnictwa. Pierwsze z nich to Samoloty w lotnictwie polskim w latach 1918 – 1920, gdzie znaleźć można informacje dotyczące konstrukcji lotniczych wykorzystywanych przez wojsko polskie podczas walk o utrzymanie niepodległości. W zakładce Artykuły znajduje się zarys genezy polskiego lotnictwa wojskowego, przedstawiający etapy jego formowania się już od chwili powstania pierwszych polskich eskadr lotniczych (będących de facto inicjatywą samych lotników, a nie centralnych władz państwa polskiego, które formalnie jeszcze wówczas nie istniało). Ponieważ podwalinę polskiego lotnictwa wojskowego (i lotnictwa polskiego w ogóle) stanowiły samoloty zdobyczne, będące pozostałością po armiach zaborczych, omówiono tutaj szczegółowo okoliczności, w jakich przejmowano i zdobywano pierwsze samoloty. Przedstawiono również etapy, w jakich dokonywano w latach 1919-1920 zakupu sprzętu lotniczego za granicą oraz poruszono podstawowe problemy i bolączki trapiące rodzące się polskie lotnictwo wojskowe. Z racji tego, że maszyny te charakteryzowały się ogromną różnorodnością typów, niniejsza strona ma na celu niejako zinwentaryzowanie i prezentację poszczególnych modeli samolotów, jakie znalazły się w latach 1918-1920 w polskim lotnictwie wojskowym. W trzech zakładkach Brytyjskie, Francuskie i Niemieckie zaprezentowano trzy kategorie samolotów, które w omawianym okresie trafiły na wyposażenie polskiego lotnictwa wojskowego, podzielonych wg kraju producenta i wg typu płatowca (rozpoznawcze, myśliwskie, bombowe i szkolne), przedstawionych w porządku alfabetycznym. W kolejnej zakładce Pozostałe omówiono modele samolotów produkcji rosyjskiej, włoskiej, austro-węgierskiej oraz jeden egzemplarz produkcji polskiej. W przypadku każdej konstrukcji autorzy przybliżyli historię powstania danego samolotu, okoliczności przybycia do Polski i znalezienia się na wyposażeniu polskiego lotnictwa w omawianym czasie. Zawarto tu szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych, wzbogaconych o dane taktyczno - techniczne, a także porównania różnych modeli. Ponadto, zamieszczono informacje dotyczące liczby egzemplarzy danego modelu i ich przydziału do poszczególnych eskadr lotniczych, ewentualnego użycia bojowego bądź rozpoznawczego przez polskie siły zbrojne w omawianym okresie oraz losu tychże konstrukcji po zakończeniu działań wojennych. Odnośnie omówionych w pracy samolotów zamieszczono również szereg informacji związanych z wypadkami i katastrofami lotniczymi, a także stratami poniesionymi w bezpośrednich starciach powietrznych, uzupełniając je licznymi nazwiskami lotników i konstruktorów. Całość wzbogacono niezbędnymi w przypadku tego rodzaju zagadnienia fotografiami i rysunkami oraz tabelami. Łącznie omówiono 93 modele samolotów.

Drugim zagadnieniem, któremu poświęcona jest niniejsza strona są Lotnicy odznaczeni Orderem Virtuti Militari za okres wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W roku 2017 obchodzona jest 225 rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, będącego najcenniejszym i najbardziej wartościowym dla polskiego żołnierza odznaczeniem wojennym. Jednym z najważniejszych celów restytucji Orderu Virtuti Militari w roku 1919 r. było uhonorowanie wysiłku wojennego żołnierzy, którzy walczyli w latach 1918-1920 o utrzymanie niepodległości i granic młodego państwa polskiego. Wśród wielkiej rzeszy odznaczonych Krzyżami tegoż Orderu znajdował się grupa reprezentująca zupełnie nowy rodzaj broni użytej na frontach wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, czyli lotnictwa wojskowego. Naszym celem jest więc przedstawienie sylwetek lotników, często zapomnianych już bohaterów działań wojennych z lat 1918-1920 i odznaczonych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny bojowe dokonane w tym czasie w formacjach lotniczych. Podobnie jak w przypadku pierwszego zagadnienia, w zakładce Artykuły znajduje się tekst przedstawiający w zarysie dzieje Orderu Virtuti Militari od momentu jego ustanowienia w 1792 r. do czasów dzisiejszych. Przybliża on okoliczności przyznawania tegoż odznaczenia wojennego i przedstawia jego skalę w poszczególnych okresach historii Polski, scharakteryzowano również zmiany w jego wyglądzie na przestrzeni lat oraz sposób jego przyznawania. Z kolei biogramy lotników, którzy za czyny bojowe, osobiste męstwo i niezwykłe poświęcenie okazane na polu walki w czasie wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej zostali odznaczeni Orderem Virtuti Militari, zaprezentowano w zakładce Virtuti Militari. Przedstawiono tutaj sylwetki 81 pilotów, 51 obserwatorów lotniczych (w tym 3 aeronautów), uhonorowanych Virtuti Militari 5 klasy. W zakładce znajdują się również biogramy 19 lotników poległych w latach 1919-1920 i pośmiertnie odznaczonych Orderem Virtuti Militari za ofiarną służbę w lotnictwie polskim oraz biogramy 9 amerykańskich oficerów kontraktowych, uhonorowanych tymże orderem za służbę w Wojsku Polskim w omawianym okresie. By ukazać jak najdokładniej postać każdego z lotników, zawarto w biogramach takie informacje jak: pochodzenie, wykształcenie, przebieg służby wojskowej w państwach zaborczych, okoliczności wstąpienia do Wojska Polskiego oraz opis czynów, które uzasadniały przyznanie orderu Virtuti Militari. Następnie przedstawiono dalsze losy opisywanych lotników (w okresie międzywojnia oraz – o ile to możliwe - również w czasie II Wojny Światowej i okresie powojennym). Każdy biogram wzbogacono fotografią z wizerunkiem przedstawianej osoby. W związku z różnicami w zapisie imion i nazwisk poszczególnych lotników, w tekście zamieszczono wszystkie napotkane warianty ich pisowni ze wskazaniem odpowiedniego źródła. Autorzy nie podjęli się opracowania kilku biogramów lotników z powodu braku źródeł i sprzecznych informacji w publikacjach, dotyczących posiadanych przez nich odznaczeń. Niemożność potwierdzenia tych informacji w najbliższym czasie spowodowała, że nie dokonano opracowania biogramów sierż. pil. Piotra Toluściaka, ppor. pil. Stanisława Rozmiarka, ppor. obs. Adama Bińkowskiego i kpt. pil. Henryka Skrzypińskiego.

Proponujemy również zapoznać się z wykazem najczęściej występujących skrótów , który można znaleźć w dziale Artykuły. Ich znajomość znacznie ułatwi korzystanie z serwisu.

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Autor zastrzega sobie prawo do wszystkich tekstów zawartych na stronie bequickorbedead.cba.pl (za wyjątkiem artykułów nadesłanych przez użytkowników, zaopatrzonych w podpis ich autora).


Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie pozostają własnością ich właścicieli i użyte zostały jedynie w celach informacyjnych (edukacyjnych). Właściciel serwisu nie przypisuje sobie ich własności.